150 esztendeje hunyt el gróf Teleki József nyelvész és történettudós. Könyvtárunk ezzel a digitális kiállítással emlékezik alapítójára és az Akadémia első elnökére. A bemutatott kéziratokat és képeket könyvtárunk állományából válogattuk.

A kiállítást készítette Dr. Körmendy Kinga és Dr. Mázi Béla, a MTAK Kézirattárának munkatársai. A Hunyadiak kora című fejezet Dr. Bak Borbála egyetemi docens összeállítása. A fotók Láng Klára munkái. Teleki József halálának évfordulójára tanulmány jelent meg a Magyar Tudomány 2005/2 számában.

Internetes kiadás: Dr. Sajó Tamás, studiolum