Áttekintés Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon I-XII. köteteiről és a kapcsolódó munkákról

A történeti feldolgozás kötetei

TELEKI JÓZSEF: Hunyadiak kora Magyarországon. I. köt. Pest, Emich és Eisenfels, 1852. 522 p. Albert király és Erzsébet királyné acélmetszetű képeivel

TELEKI JÓZSEF: Hunyadiak kora Magyarországon. II. köt. Pest, Emich, 1852. 568 p. Hunyadi János, László király és Hunyadi László acélmetszetű képeivel

TELEKI JÓZSEF: Hunyadiak kora Magyarországon. III. köt. Pest, Emich, 1853. 547 p. Mátyás király, Szilágyi Mihály és II. Pius pápa acélmetszetű képeivel

TELEKI JÓZSEF: Hunyadiak kora Magyarországon. IV. köt. Pest, Emich, 1854. 494 p. Mátyás király, Beatrix királyné és Podiebrád cseh király acélmetszetű képeivel

TELEKI JÓZSEF: Hunyadiak kora Magyarországon. V. köt. Pest, Emich, 1856. 530 p. Mátyás király, Kinizsi Pál és Fridrik császár acélmetszetű képeivel

A történeti földrajz kötetei

TELEKI JÓZSEF: Hunyadiak kora Magyarországon. Sajtó alá rendezte és kiegészítette: Szabó Károly. VI. köt. Első rész. (A szoros értelemben vett Magyarország leírása.) Pest, Emich, 1863. 320 p.

CSÁNKI DEZSŐ: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I. köt. Bp., MTA, 1890. 788 p. (Hunyadiak kora Magyarországon. VI. köt. Teleki József művének folytatása gyanánt, a M. Tud. Akad. Történelmi Bizottságának megbízásából.)

CSÁNKI DEZSŐ: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. II. köt. Bp., MTA, 1894. 860 p. (Hunyadiak kora Magyarországon. VII. köt. Teleki József művének folytatása gyanánt, a M. Tud. Akad. Történelmi Bizottságának megbízásából.)

CSÁNKI DEZSŐ: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. III. köt. Bp., MTA, 1897. 696 p. (Hunyadiak kora Magyarországon. VIII. köt. Teleki József művének folytatása gyanánt, a M. Tud. Akadémia Történelmi Bizottságának megbízásából.)

FEKETE NAGY ANTAL: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. IV. köt. Trencsén vármegye. Bp., MTA, 1941. 415 p. 1 térk. (Hunyadiak kora Magyarországon. IX. a. köt. Teleki József, ill. Csánki Dezső művének folytatása gyanánt, a M. Tud. Akadémia Történelmi Bizottságának megbízásából.)

CSÁNKI DEZSŐ: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. V. köt. Bp., MTA, 1913. 971 p. (Hunyadiak kora Magyarországon. IX. c. köt. Teleki József művének folytatása gyanánt, a M. Tud. Akad. Történelmi Bizottságának megbízásából.)

Az oklevéltár kötetei

TELEKI JÓZSEF: Hunyadiak kora Magyarországon. X. köt. Pest, Emich, 1853. 642 p. Albert király és Erzsébet királyné ifjúkori acélmetszetű képeivel és hét hasonmással

TELEKI JÓZSEF: Hunyadiak kora Magyarországon. XI. köt. Pest, Emich, 1855. 584 p. V. László király acélmetszetű képével és hét hasonmással

TELEKI JÓZSEF: Hunyadiak kora Magyarországon. XII. köt. Pest, Emich, 1857. 499 p. Szilágyi Erzsébet acélmetszetű képével és két hasonmással

A Hunyadiak kora történeti földrajzához kapcsolódó, de Teleki József munkájához formai szempontból nem illesztett kötetek

BAKÁCS ISTVÁN: Hont vármegye Mohács előtt. Bp., Akadémiai K., 1971. 479 p., 1 térk.

Helynévmutató Csánki Dezső történelmi földrajzához. Összeáll.: ÖRDÖG FERENC. Bp., Akadémiai K. 2002. 957 p.

 
 

Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon I-XII. kötet. A történeti földrajzot tárgyaló kötetekben szereplő vármegyék

1. TELEKI JÓZSEF: Hunyadiak kora Magyarországon. Sajtó alá rendezte és kiegészítette: Szabó Károly. VI. köt. Első rész. (A szoros értelemben vett Magyarország leírása.) Pest, Emich, 1863. 320 p. = TELEKI VI. 1.

Áttekintés a Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon VI. 1. részében (1863) tárgyalt vármegyékről. A térképet tervezte és rajzolta: Nagy Béla.

1. Moson vármegye
2. Sopron vármegye
3. Győr vármegye
4. Veszprém vármegye
5. Zala vármegye
6. Vas vármegye
7. Somogy vármegye
8. Baranya vármegye
9. Tolna vármegye
10. Fejér vármegye
11. Solt vármegye
12. Komárom vármegye
13. Pozsony vármegye
14. Trencsén vármegye
15. Nyitra vármegye
16. Bars vármegye
17. Hont vármegye
18. Liptó vármegye
19. Turóc vármegye
20. Árva vármegye
21. Zólyom vármegye
22. Nógrád vármegye

2. CSÁNKI DEZSŐ: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I. köt. Bp., MTA, 1890. 788 p. (Hunyadiak kora Magyarországon. VI. köt. Teleki József művének folytatása gyanánt, a M. Tud. Akad. Történelmi Bizottságának megbízásából.) = CSÁNKI I. (TELEKI VI.)

Áttekintés Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I-III. és V. és Fekete Nagy Antal: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában IV. c. munkákban tárgyalt vármegyékről. A térképet tervezte és rajzolta: Nagy Béla.

1. Pilis vármegye
2. Pest vármegye
3. Heves vármegye
4. Nógrád vármegye
5. Gömör vármegye
6. Borsod vármegye
7. Abaúj vármegye
8. Torna vármegye
9. Szepes vármegye
10. Sáros vármegye
11. Zemplén vármegye
12. Ung vármegye
13. Bereg vármegye
14. Ugocsa vármegye
15. Máramaros vármegye
16. Szatmár vármegye
17. Szabolcs vármegye
18. Közép-Szolnok vármegye
19. Kraszna vármegye
20. Bihar vármegye
21. Békés vármegye
22. Külso-Szolnok vármegye
23. Csongrád vármegye
24. Csanád vármegye
25. Zaránd vármegye
26. Arad vármegye